VÝROBAadmin

Napoleon – dort tisíce vrstev


Napoleon – tentýž mille-feuille, pouze ve formátu dortu. Mille-feuille ve francouzštině znamená „tisíc vrstev“, míněno vrstvený dezert vyrobený z několika vrstev tenkého lístkového těsta s nadýchaným krémem. Při přípravě Napoleonu je rozhodující právě těsto – čím tenčí a vzdušnější jsou pláty dortu, tím lépe bude dort chutnat.

Světoznámý dort sleduje svojí historii od nepaměti, proto doba vzniku receptu není jednoznačně známa. Je jasné pouze to, že se mu říkalo jednoduše – mille-feuille, což doslova znamená „tisíc vrstev.“


Původ názvu dortu „Napoleon“ má několik verzí. Někteří historici uvádějí dobu druhého Francouzského císařství, kdy u moci byl císař Napoleon III. Jiní připomínají dny Napoleona I. – bez jakéhokoliv důvodu, protože malý desátník byl očividně lhostejný k potravě obecně, a to zejména na sladké. Další připomínají sté výročí oslav vítězství nad Napoleonem během Vlastenecké války 1812, které se konalo v Moskvě a Petrohradu v roce 1912 – kdy ruští kuchaři měli přijít s mnoha slavnostními pokrmy, z nichž jeden byl pravě dezert Napoleon, trojúhelníkový tvar připomínající třírohý klobouk.


Napoleon – a thousand layer cake


Napoleon – the very same mille-feuille, only in the format of the cake. Mille-feuille translates from French into „a thousand sheets, layers, or leaves“, meaning layered dessert made of several layers of razor-thin pastry with a fluffy cream. When preparing Napoleon, the main emphasis is made on dough – the thinner and more airy the cake slices are, the better it will taste in the end.

World-renowned cake pursues its history since time immemorial, because the age of onset recipe is not clearly known. It is clear however, that the cake was called simply – mille-feuille, which literally means „a thousand layers.“


The origin of the cake name Napoleon has several versions. Some historians mention an era of the Emperor Napoleon III during the Second French Empire, when he was in power. Others recall the days of Napoleon I – for no reason, because the little corporal was apparently indifferent towards food in general, and especially to sweets. Other reffer to the commemoration of the hundredth anniversary of the victory over Napoleon in the Patriotic War of 1812, which was held in Moscow and St. Petersburg in 1912 – when Russian chefs have come up with many festive dishes, one of which was precisely dessert called Napoleon, pastry in a shape of triangular, resembling a three-cornered hat.


Наполеон – торт тысячи слоев


Наполеон — это тот же мильфей, только в формате торта. Mille-feuille по-французски означает «тысяча слоев», то есть многослойный десерт из множества слоев тонкого теста. В приготовлении «Наполеона» именно тесто имеет решающее значение — чем тоньше и воздушнее получатся коржи, тем вкуснее выйдет торт.

Торт Наполеон ведет свою историю из такой глубины веков, что достоверно неизвестна точная дата его возникновения. Очевидно лишь, что назывался он гораздо проще – mille-feuille, в буквальном переводе значит “тысячa слоев”.


Происхождение названия Наполеон имеет неоднозначную историю. Одни историки возводят ко временам Второй Империи, когда у власти был император Наполеон III. Другие вспоминают времена Наполеона I – без особых оснований, поскольку маленький капрал был подчеркнуто равнодушен к еде вообще и к сладкому в частности.
В некоторых источниках говорится о торжествах в честь празднования столетия победы в Отечественной войне 1812-го года, проходившие в Москве и Санкт-Петербурге в 1912 году. К этому юбилею русские повара придумали множество по-праздничному оформленных блюд, в том числе Наполеон – треугольное слоеное пирожное с кремом, формой напоминавшее о головном уборе императора.